پیکاپ پاسپورت آمریکا پیکاپ ویزای آمریکا پیکاپ پاسپورت انگلیس وقت سفارت آمریکا

نماینده سفارت آمریکا در یک رویداد ماین پاکی اشتراک ورزید

جیم هیگ افسر سفارت ایالات متحده امریکا به بزرگان محلی ولسوالی استالف تبریک گفت

جیم هیگ افسر سفارت آمریکا بزرگان محلی ولسوالی استالیف را بعد از تکمیل شدن  برنامه عملیات ماین پاکی در ولسوالی متذکره که هزینه مالی آن از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا فراهم گردیده و عاری از ماین اعلام گردید، تبریگ گفت.  سفارت آمریکا در کابل در همکاری با هلو ترست یک سازمان بشردوستانه بین المللی ماین پاکی ، به تلاش های خویش جهت پاکسازی محلات چون استالف از وجود ماین های زمینی و سایر مواد منفجر ناشده  که از جنگ های سابق بجا مانده است، در سراسر افغانستان ادامه میدهد.
تاریخ انتشار :13 آذر 1392