مدارک مورد نیاز برای پیکاپ پاسپورت آمریکا
  • ویزا های توریستی: اصل پاسپورت+ برگه زرد+ CONFIRMATION DS 160
  • ویزاهای دانشجویی : اصل پاسپورت+ برگه زرد+ کپی I20+ CONFIRMATION PAGE DS 160
  • ویزاهای کاری: اصل پاسپورت+ کپی دعوتنامه شغلی
  • ویزاهای سال 2012 به قبل: اصل پاسپورت+ اصل برگه زرد یا صورتی FILE NOMBER

مدت زمان آماده شدن پرونده ها بین 1 تا 2 هفته کاری متغیر است .